ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI

ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI Bismillahirohmanirrohim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad…. Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang pana ing pamawas lebdya ing pitutur ingang pantes pinundhi …

Tuladha Pranatacara Halal-bihalal

Bismillahirohmanirrohim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad…. Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. Dhumateng panjenenganipun Bapak kepala dinas pendididkan kab. Pacitan utawi sesulihipun ingkang tuhu winengku ing pakurmatan.Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak Ibu Guru.minangka dwijaning ……. (instansi) ingkang pantes dadia …