SESORAH AMBAL WARSA KAMARDIKAN REPUBLIK INDONESIA INGKANG KAPING 77

Assallamu ‘allaikum warahmatullahi wa barakatuh Kula nuwun, Dhumateng panjenenganipun Kepala SMK Negeri 1 Pacitan ingkang dhahat kinurmatan. Dhumateng panjenenganipun Bapak/Ibu guru, Bapak/Ibu karyawan/karyawati SMK Negeri 1 ingkang kula bekteni saha  para kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Nyuwun idi palilah dene kula ngadeg wonten ing mriki badhe  sesorah kanti irah-irah ambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang …

Pranatacara Temanten Ringkes

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad…. Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. Kula nuwun, Dhumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh para pinisepuh ingkamg hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman, ingkang pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundhi saha kinabekten. Dhumateng panjenenganipun …

ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah, alhamdullilahirabil ‘alamin wabiinastaiinu waala khumuridun yawadin waalla allihi wasabihi ajmmain. Amma baad. Karaharjan, katentreman karahayon miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. Kula nuwun,Dhumateng Panjenenganipun, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pana ing pamawas lebdya ing pitutur ingkang pantes pinundhi saha kinabekten.Dhumateng panjenenganipun para …

ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI

ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN PUTRI Bismillahirohmanirrohim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad…. Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. kula nuwun, Dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang pana ing pamawas lebdya ing pitutur ingang …

Tuladha Pranatacara Halal-bihalal

Bismillahirohmanirrohim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Allkhamuililah alkhamdulilahirobil allamin wabiinastain waalakhumuridhuyawadin waalla alihi waaskhbihi aj’main amaa baad…. Karaharjan, katentreman, karahayon, miwah kamulyan mugi tansah tinampiha ing sesami. Dhumateng panjenenganipun Bapak kepala dinas pendididkan kab. Pacitan utawi sesulihipun ingkang tuhu winengku ing pakurmatan.Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak Ibu Guru.minangka dwijaning ……. (instansi) ingkang pantes dadia …